Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Текстилни занаяти

       В раздел „Текстилни занаяти” са представени някои от текстилните занаяти, разпространени по българските земи и получили разцвет през  ХVІІІ и ХІХ век: копринарство, абаджийство, бояджийство, гайтанджийство, басмаджийство, мутафчийство и килимарство.

       Демонстрации: източване на копринена нишка на свилоточен долап, сплитане на кръгъл шнур на гайтанджийски чарк, текстилно печатане с дървени щампи, котленска килимена техника.