Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Постоянна експозиция

Постоянната експозиция на музея проследява историческото развитие на текстилната техника и технология по българските земи в контекста на световните изобретения в тази област.