Музей на текстилната индустрия
град Сливен

История на музея

       Музеят на текстилната индустрия е специализиран музей, който съхранява и представя културни ценности, свързани с българското текстилно индустриално културно наследство, с историята и развитието на текстилната техника и технология и ролята на Сливен в стопанското развитие на страната ни.

       Сливен е първият и един от големите индустриални центрове на България. Идеята за създаване на промишлен музей в града датира от 1903 г. Реално тя е осъществена 90 години по-късно, когато се отбелязват 150 години от началото на българската индустрия. През 1984 г. музеят е включен в музейната мрежа на България, а на 8 септември 1986 г. е официално открит за посещения.

       Музейната експозиция е тематична, характеризира се със строга хронология и динамичност. Голяма част от експонатите са работещи и на тях се извършват демонстрации на живо в реално време. При обиколка с професионален екскурзовод и демонстратор посетителите имат възможност да бъдат не само наблюдатели, но и участници в представянето.