Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Индустриална революция

       Индустриалната революция е исторически период от развитието на всяка държава, свързан с използване на технически нововъведения в производството, смяна на организацията на труда, бърз икономически растеж и промяна в социалните отношения.

       Образователна програма „Индустриална революция” разглежда протичането на тези процеси в българската действителност, световни открития и изобретения, които влияят върху европейската и българската индустриализация.

       Извършват се демонстрации на някои изобретения в областта на текстилните технологии от началото на индустриалната революция в Европа.

       Образователната програма се провежда в музея. За онагледяване се включват и предмети от фонда на музея, които не са изложени в постоянната експозиция.

      Подходяща е за ученици от среден и горен курс на обучение и за студенти. 

      Продължителност - 45 минути.

      Провежда се по предварителна заявка.