Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Текстилно печатане

      Участниците в ателието се запознават с историята на текстилното печатане, неговата употреба в българската приложна практика, използваните техники и приложението им в традиционния текстил. Разглеждат се естествените багрила и се дават основни насоки за работата с тях.

      Всеки участник работи самостоятелно и щампира различни фигури върху тениска с помощта на дървени печати.

       Всички пособия и материали са осигурени от музея. Украсената тениска остава за своя автор.

      Ателието се провежда в музея. При необходимост може да се реализира извън него в адаптиран вариант.

      Подходящо е за деца и възрастни, като всеки участник определя модела и избира мотивите.

      Продължителност – 3 часа.

      Провежда се по предварителна заявка.