Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Добри Желязков Фабрикаджията

       Образователна програма „Добри Желязков Фабрикаджията” запознава с биографията на основателя на българската индустрия и ролята му за модернизацията на текстилното производство по българските земи. Детайлно се проследява началото на процеса на българската индустриализация чрез двете текстилни фабрики в Сливен и се откроява значението им стопанското развитие на България.

       Образователната програма се провежда в музея. За онагледяване се включват и предмети от фонда на музея, които не са изложени в постоянната експозиция.

       Подходяща е за ученици от всички нива на обучение и за студенти. За децата от началния курс на обучение се онагледява с рисувана приказка „Майсторът на платове”, създадена по проект „КЛИО”.

      Продължителност - 45 минути.

      Провежда се по предварителна заявка.