Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Плъстене

      Ателието пресъздава древна техника за създаване на текстил чрез сплъстяване на вълнените влакна. Участниците се запознават със структурата на елементарното вълнено влакно и двата способа за получаване на нетъкан текстил – мокър и сух метод.

      Всеки участник работи самостоятелно и създава уникална  плъстена картина от разноцветни вълнени влакна.

      Всички пособия и материали са осигурени от музея. Вълнената картина остава за своя автор.

      Ателието се провежда в музея. При необходимост то може да се изнесе извън него в адаптиран вариант.

      Подходящо е за деца и възрастни, както и за хора с увреждания.

      При групова работа – част от ваканционни детски програми или програми за тийм билдинг, се създава обща творба.

      Продължителност – 3 часа.

      Провежда се по предварителна заявка.