Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Ръчно текстилно производство

       Раздел „Ръчно текстилно производство” обхваща периода от VІІ хилядолетие преди Христа до края на ХІХ век.  Представя ранни уреди за предене и тъкане, съоръжения и техники, използвани в домашното, занаятчийското и манифактурното производство по българските земи, първи изобретения, поставили началото на индустриализацията в Европа и у нас.

       Специално място е отделено за основателя на българската индустрия – Добри Желязков Фабрикаджията, който през 1834г. създава първата текстилна фабрика по нашите земи.

       Извършват се демонстрации на вертикален тъкачен стан; стан „на гребен”; стан „на кори”; хоризонтален стан; стан с „летяща совалка” от края на ХІХ век; жакардов тъкачен стан, който представя първата машина с работеща програма и е произведен в Австрия в края на ХІХ век.