Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Библиотека

       Музеят притежава специализирана библиотека с близо 3000 тома българска и чуждестранна литература за техника и технология на текстилното производство, както научна и приложна периодика от същата област.

      Библиотеката разполага с пълен набор от първите български учебници за различни специалности в средното и висше текстилно образование.