Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Ролята на водата за текстилното производство

       Образователна програма „Ролята на водата за текстилното производство” разглежда водата като важен фактор при обработката на вълната като текстилна суровина и за възникването и развитието на текстилната индустрия. Неслучайно първото фабрично заведение по нашите земи е създадено в Сливен. Тук водата е в изобилие, тече буквално през дворовете в града и има подходящ химичен състав.

       Участниците се запознават със структурните и физичните особености на вълнената суровина и специфичните й обработки в региона на Сливен.

       Извършват се демонстрации на някои апретурни обработки на вълнените платове.

       Образователната програма се провежда в музея. За онагледяване се включват предмети и макети от фонда на музея, които не са изложени в постоянната експозиция.

      Подходяща е за ученици от всички нива на обучение и за студенти.

      Продължителност - 45 минути.

      Провежда се по предварителна заявка.