Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Декоративно тъкане

      Ателието включва запознаване с историческото развитие на тъкането, с технологичните особености на процеса, с използваните уреди и пособия, с начините за орнаментиране.

      Извършват се демонстрации на котленска и чипровска килимена техника.

      Всеки участник работи самостоятелно на собствен уред и изтъкава свое декоративно пано.

      Всички уреди, пособия и материали са осигурени от музея. Изработената творба остава за нейния автор.

      Ателието се провежда в музея. При необходимост може да се проведе извън него в адаптиран вариант.

      Подходящо е за деца и възрастни, като според участниците се подбират прилаганите техники и се определя сложността на модела.

      Продължителност – 3 часа.

      Провежда се по предварителна заявка.