Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Плетачна техника

       В плетачната зала на постоянната експозиция е проследено историческото развитие на плетачната техника, използвана в България, в контекста на световните тенденции в тази област.

       Експонирани са два типа плетачни машини – кръглоплетачни, които се използват за плетене на чорапи, и линейни - предназначени за производство на трикотаж.

       Интересни експонати са: ръчна линейна чорапна машина от 1890г.; плоскоплетачна  машина, произведена в България през 1940г.; двуцилиндрова чорапна машина Bentley Komet, произведена в Англия през 1967г.; шевна машина за еластични шевове от 1970г., произведена в Германия.

       Извършват се демонстрации на: цилиндрова плетачна машина за чорапи (рендер), създадена в Германия през 1940г.; чорапна плетачна машина Jdeal, Германия, 1940г.; бримкосъединяваща машина (кетел), Германия, 1969г.; двуцилиндрова плетачна машина за чорапи D2LC, Чехия, 1972г.; линейна плетачна машина за облекло, произведена в Германия през 1976г.

       Представена е българската технология за производство на ефектни прежди „Преномит” и първата машина, работеща по този метод, създадена през 1977г. Технологията е патентована в повече от 20 държави по света.