Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Мобилна лаборатория

     Мобилната лаборатория на музея предлага изнесени занимания в учемните стаи, занимални, детски кътове и др. Занятията са тематични и са свързани с познанията за природата и бита в миналото и днес, както и с определена традиционна текстилна техника - плъстене, щампиране, изработване на ръчни шнурове и др.

     Всяко занятие се състои от две части - репрезантативна и практическа. Първата част е теоретична. Участниците се запознават с историческите и научните аспекти на темата. Музеен специалист представя презентация и извършва демонстрации. Втората част е тематично ателие, в което участниците изработват свой предмет, като използват представените традиционни техники. Всички необходими пособия и материали се предоставят от музея. Изработените предмети остават за своите автори.

     Заниманията се осъществяват по предварителна заявка.