Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Машинно текстилно производство

       Фабричното машинно производство е представено чрез етапите на развитие на текстилната ни индустрия според използваните суровини, съоръжения, машини и различни форми на организация на производствените дейности. Показано е историческото развитие на предачната и тъкачната техника, както и българският принос в текстилните технологии. Някои от машините са единствени за България действащи образци на техническата култура.

       Извършват се демонстрации на: предачна машина с периодично действие, наречена селфактор, произведена в Германия през 1937г.; механичен тъкачен стан „Мария Луиза”, конструиран в Англия през 1893г.; български лентов тъкачен стан от 1953г.; български автоматичен тъкачен стан „Янтра”, от 1969г.; пневмо-рапирна тъкачна машина, произведена в Русия през 1961г.