Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Сливенска текстилна индустрия

      В Сливен е поставено началото на текстилното фабрично производство и на българската индустриализация. Градът е бил важен промишлен център през всички периоди от историческото развитие на страната. И днес текстилната индустрия има определящо значение за икономическия облик и стопанския просперитет на града.

      Образователна програма „Сливенска текстилна индустрия” разглежда зараждането на текстилната промишленост, етапите, през които преминава, големите текстилни фабрики от края на ХІХ и началото на ХХ век и насърчителното законодателство на българската държава за подпомагане на младата ни индустрия.

      Извършват се демонстрации на някои текстилни машини, характерни за периода.

      Образователната програма се провежда в музея. За онагледяване се включват и предмети от фонда на музея, които не са изложени в постоянната експозиция.

      Подходяща е за ученици от среден и горен курс на обучение и за студенти.

      Продължителност - 45 минути.

      Провежда се по предварителна заявка.