Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Ръчна хартия и текстил

      Участниците в ателието обсъждат темата за рециклирането и за значението му в глобален план. Запознават се с начините за получаване на рециклирана хартия и възможностите за създаване на художествена творба от нея с помощта на природни материали, включително и текстил.

      Всеки участник работи самостоятелно, като следва етапите за създаване на ръчна хартия и вгражда в нея различни елементи.

      Всички пособия и материали са осигурени от модератора на събитието.            Създадената творба остава за своя автор.

      Ателието се провежда в музея.

      Подходящо е за деца и възрастни.

      Продължителност - 3 часа.

      Провежда се по предварителна заявка.