Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Текстилна лаборатория

       Музеят разполага със самостоятелен образователен модул - специална текстилна лаборатория, която представя темата за текстилните суровини, техните свойства и употреба. Тук познавателният процес е съпътстван с разнообразни демонстрации,  наблюдения, експерименти и игри, които позволяват лесно и достъпно да усвоят знанията за сложната класификация на текстилните суровини, използват се разнообразни методи за разпознаване, структурни наблюдения, лабораторни изпитвания и др.

      Заниманията се осъществяват по предварителна заявка.