Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Ръкоделни традиции - визуализиране и документиране на нематериално текстилно наследство

Проектът е насочен към реконструкция, визуализиране и документиране на четири приложни текстилни техники: изработване на ръчни шнурове и гайтани, мънистени накити и декорации, колани "на кори" и шита дантела "кене".

В резултат на дейностите са съставети четири тематични брошури, четири видеофилма и обощаваща изложба.