Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Подобряване на условията за съхраняване и опазване на движимите културни ценности от дърво и текстил в Музея на текстилната индустрия

Стартира нов проект на Музея на текстилната индустрия, насочен към съхраняване на част от фонда на музея. Проектът се финансира от Министерството на културата.

Проектът цели да се предприемат мерки за подобряване на средата за съхранение и повишаване ефективността на дейностите по реставрация и консервация на движимите културни ценности от дърво и текстил, които са най-уязвими и застрашени от увреждане.