Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Креативна лаборатория за изкуство и образование - КЛИО

      Проектът се реализира през периода 2012-2013г. в партньорство в ОДЗ "Елица", ДЦДПЛУ "Св.Стилиян Детепазител", Читалище "Дружба", Сливен. Основна цел е привличане на нови публики чрез предлагане на нови активности за деца в предучилищна възраст, деца и пълнолетни лица с увреждания.

      Участниците имат възможност да работят индивидуално и екипно и да получават нови умения, да откриват непознати територии  и да участват в създаването на  реален творчески продукт.

      Част от дейностите по проекта са насочени към запознаване с текстилните суровини, усвояване на някои техники при работа с текстилни материали и художествено интерпретиране на познат и непознат приказен сюжет.

      Израз на цялостната концепция на проекта е създаването на рисувана приказка "Майсторът на платове", която разказва историята за Добри Желязков Фабрикаджията, основател на първата текстилна фабрика по българските земи и на българската индустрия. Платното се използва в постоянната експозиция на музея за представяне на тази част от нашата история пред детската публика.