Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Коприна

Проект"Коприна" се реализира от м.юли до м.декември 2019 г. Подкрепен е от Министерството на културата. Основната цел е разработване на нова образователна програма за деца и възрастни, която да разглежда коприната от исторически, научен и образователен аспект.

Образователната програма е адаптирана за деца, за лица с увреждания и за възрастни.

Състои се от три модула: теоретичен, практически и творчески.

Теоретичният модул представлява изнасяне на презентация за деца: "Тайните на коприната" и за възрастни "Коприна - нишка, дълга хилядолетия".

Практичният модул включва наблюдения, демонстрации и експерименти, свързани със свойствата на коприната.

Творческото ателие  за рисувана коприна включва създаване на индивидуална или обща творба.