Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Европейски дни на наследството 2022

-

Музеят на текстилната индустрия ще отбележи Европейските дни на наследството 2022 с представяне на новата книга на Дора Куршумова „Котленските килими – по-силни от времето”, която излезе от печат през тази година.

Европейските дни наследството са мащабна културна инициатива, която води началото си от 1985 г. По време на събитията се осъществява лесен и широк достъп до важни паметници на общото ни културно наследство, споделя се знание, организират се разнообразни прояви за опазване и популяризиране европейското културно богатство.

Изкуството на ръчно тъканите килими е важна част от българската текстилна традиция. Тези свидетелства на културното ни наследство  „разказват истории”, те отразяват познанията и мъдростта на местната общност, съхранения опит от миналото, разбирането за света и философията за живота.

Книгата „Котленските килими – по-силни от времето” е богато илюстрирано издание, голям формат. В близо 200 страници Дора Куршумова споделя своите търсения и проучвания, които са  резултат от  изследване на автентични образци, живи срещи с килимарки, издирване на документални източници и др. Тук историческите факти, технологичните особености и семантичното съдържание са  различните гледни точки, които авторката илюстрира с  множество нагледни изображения.

Представянето на книгата ще бъде придружено с видео прожекция на модели на котленски килими.