Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Проект за по-добро опазване на движимите културни ценности

През м. октомври 2022 г. стартира проект "Подобряване на условията за съхраняване и опазване на движимите културни ценности от дърво и текстил в Музей на текстилната индустрия", който е насочен към предприемане на мерки за подобряване на средата във фондохранилищата  и дейностите по реставрация и консервация на най-уязвимата и застрашена от увреждане част от фонда на музея. Предвидените работи ще приключат през м. март 2023 г.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.