Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Отпечатване на интерактивна книжка за деца "Майсторът на платове", посветена на Добри Желязков

Проектът цели да визуализира резултатите от многогодишната работа с деца и деца със специални потребности, свързана с представянето на Добри Желязков и първите фабрики в България.

Към художествения текст са добавени 3 интерактивни задачи, които дават допълнителна информация за основни текстилни дейности и провокират децата за ръчна работа с тесктил.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Общински фонд "Култура" - Сливен.