Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Обновяване на художествено-експозиционното осветление

     Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Той е по тема "Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии".  

     Проектът се реализира от 15 юни да 1 декември 2020 г.

     Основна цел е реновиране на художествено-експозиционното осветление в Музея на текстилната индустрия чрез замяна на остарелите неефективни и енергоемки осветителни тела със съвременно LED осветление при прилагане на необходимите технически решения. Предвижда се обновяването да се осъществи  без да се правят промени в интериора на съществуващата среда, без намеса в композиционната структура на експозиционното пространство и като се използват предимствата на изградената система за осветление. Реализирането на  проекта ще допринесе за постигане на следните ефекти:

  • подобряване на условията за по-качесвено представяне на експонираните в постоянната експозиция артефакти и в уредените собствени и гостуващи изложби;
  • постигане на по-добър зрителен комфорт за работещите в експозициите музейни специалисти и за публиката;
  • постигане на добра ефективност при ниска консумация на енергия, което ще допринесе за снижаване разходите за електроенергия като цяло;
  • привличане на доброволчески организации за подпомагане дейностите в музея;
  • създаване на партньорства;
  • повишаване компетенциите на екипа при управление на проекти.