Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Проект "Ръкоделни традиции - визуализиране и документиране на нематериално текстилно наследство"

-

В края на м. юни в Музея на текстилната индустрия стартира проект "Ръкоделни традиции - визуализиране и документиране на нематериално текстилно наследство", който се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура". Проектът се фокусира върху четири самостоятелни техники, свързани с традициония български текстил: тъкане на кори, изработване на пращови, мънистена декорация и шита дантела. Те ще бъдат проучени, онагледени чрез живо представяне, заснети и документирани като двуезични видеофилми. Партньор по проекта е ПГТО "Добри Желязков" - Сливен.