Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Изложба "Претворена орнаментика от украсата на традиционната носия в Сливенския край"

-

Изложбата представя 38 художествени платна на Дора Куршумова, претворяващи красотата на сливенската шевица, вадените престилки и гайтанени апликации от местната културна традиция.

Реализира се с финансовата подкрепа на НФ "Култура".

Изложбата е отворена за посещения от 18 април до 10 юни 2022 г.