Музей на текстилната индустрия
град Сливен

Изложба "Макети на съоръжения и машини от текстилното производство"

-

     На 24 март 2023 г. в залата за временни изложби на Музея на текстилната индустрия е открита експозиция, представяща различни текстилни дейности и изобретения, онагледени чрез умалени модели. Всеки макет е придружен от информационен постер, съдържащ исторически факти и фотоси, свързани с историята на текстилната техника, развитието на текстилното образование и сливенската текстилна индустрия.

     Повечето макети са динамични и показват технологичните процеси в реално време. Реставрирани са в Музея на текстилната индустрия или са създадени от музейни специалисти.

     Експонирани са макети, свързани с преденето, тъкането, тепането, програмирането, производството на нетъкан текстил и българската технология „Преномит”.

     В изложбата  е направена възстановка на учебна стая от сливенското текстилно училище от началото на ХХ век.

     Изложбата е бъде отворена за посещения до края на м. октомври 2023 г.